Konfirmantpåmelding 2022


Konfirmasjon 2022. Påmelding starter 1. juni

 

Elektronisk påmelding for konfirmanter i Bakke, Flekkefjord, Gyland og Hidra menighet.

Det har vært noen tilbakemeldinger på feilmelding i fbm mailadresser. Det anbefales å benytte pc eller nettbrett ved påmeldingen. Da er skjerm og tastatur større enn på en mobilskjerm. og muligheten for skrivefeil reduseres. (Problemet er og meldt inn til programleverandøren.)

Påmelding skjer nedenfor her.

Bakke menighet  - PÅMELDING
Informasjonsbrev - Brosjyre

Flekkefjord menighet  - PÅMELDING
Informasjonsbrev - Konfirmantavtale - Brosjyre

Gyland menighet  - PÅMELDING
Informasjonsbrev - Brosjyre

Hidra menighet  - PÅMELDING
Informasjonsbrev - Brosjyre

Velkommen som konfirmant i Den norske kirke 2021-2022

Tilbake