Ledige stillinger


Ledige stillinger ved Flekkefjord kirkelige fellesråd

 

Utfyllende utlysningstekster for:

Renholder Flekkefjord kirke, søknadsfrist 14. juli

Trosopplærer, søknadsfrist 14. juli

Diakonimedarbeider, søknadsfrist 14. juli

Tilbake