KRØLLEKVELD


Kjenner du en 2 åring? (Barn født i 2020)
Ta barnet med på en alle tiders Krøllekveld!

Tid: tirsdag 23.08 17.00-18.00
Sted: Flekkefjord bedehus

På Krøllekveld synger og leker vi sammen. 
Etterpå får dere høre historien om sauen Krølle som gikk seg bort. 
På slutten av samlingen får 2 åringene «Min Kirkebok 2» og
tøylammet Krølle i gave fra menigheten.
Påmelding innen 22.august til Synnøve Glendrange på mob. 40401236
Gi også beskjed dersom det er spesielle hensyn vi skal ta, og om du ønsker å bidra som frivillig.(bake boller, hjelpe til ved måltidet)

Tilbake