Åpen barnehage


Oppstart 13. september på Flekkefjord bedehus.
Hver tirsdag kl. 10.00 - 12.00

Arr: Flekkefjrd menighet

Tirsdag 13. september starter Flekkefjord menighet opp ett nytt trosopplæringstilbud på Flekkefjord bedehus; Åpen Barnehage.
Åpen Barnehage er for barn i barnehagealder sammen med omsorgspersoner. (Foreldre, besteforeldre, dagmamma/ praktikant etc.)
I Åpen Barnehage vil vi legge til rette for god lek og samspill barna imellom, og mellom voksne og barn. Du som omsorgsperson har ansvaret for egne barn, og deltar sammen med barnet der det er naturlig. 
På programmet står lek, sangstund og måltid med medbragt niste.
I sangstunden synger vi enkle kristne barnesanger i tillegg til tradisjonelle barnesanger. I lokalene har vi leker, bøker og enkelt formingsmateriell tilgjengelig.
Etter 13. september er det Åpen Barnehage hver tirsdag kl. 10.00.12.00 på Flekkefjord bedehus.
Trosopplæreren vår Nina Mikaelsen er Barnehagelærer og har det pedagogiske ansvaret. 
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte kirkekontoret på tlf. 38328820.
Det er ikke påmelding, her er  det bare å møte opp 

Tilbake