Flekkefjord menighetskor 20 år


I år feirer Flekkefjord Menighetskor sitt 20 års jubileum med flere forskjellige opptredener.

Hovedmarkeringen blir torsdag 17. november i Flekkefjord kirke med konsert og kirkekaffe.
Konserten blir en ønskekonsert fra koret sin 20 år lange historie. Her blir det et variert repertoar, sammen med hilsener.

Oppstarten av Flekkefjord Menighetskor skjedde i 2002 etter et initiativ fra Flekkefjord menighetsråd og en rekke ildsjeler. Organist Reidar Mæstad, dirigent Lars Thore Larsen, Else Grasmo Andersen, Brit Fink og Kjell Halvorsen var noen av de som var med å dra koret i gang det første året. Geir Kalleberg overtok ledelsen av koret året etterpå og Floyd E. Nilsen har vært med som dirigent en del av denne tiden. De viktigste ildsjeler er alle som har vært med som korsangere gjennom disse årene. De har skapt et positivt sangfellesskap og delt sangglede for mange mennesker i Flekkefjord og andre steder, der koret har vært på besøk.

Flekkefjord Menighetskor har fra starten av, og fram til i dag, hatt som mål å være et menighetsbyggende kor som er aktivt i menighet og lokalsamfunn. Koret har i denne tiden hatt mellom 20 og 30 kormedlemmer. Koret ønsker alltid nye medlemmer hjertelig velkommen.

Geir Kalleberg. 
 

Tilbake