BISPEVISITAS 2023


Det blir bispevisitas i Flekkefjord kommune neste uke. 7. - 12. mars kommer biskop Stein Reinertsen med følge til Flekkefjord

Biskop Stein Reinertsen, kirkefagsjef Trine Syvertsen og prost Geir Ola Tveit kommer på visitas til Flekkefjord. Tirsdag, onsdag og torsdag skal de rundt i kommunen og besøke våre menigheter og noen av de aktivitetene vi har. De skal snakke med menighetsråd, frivillige, prester og ansatte. De skal ha møte med kommunen, de skal møte Avisen Agder, de skal på institusjonsbesøk med mere.
Visitasen avsluttes søndag 12. mars med visitasgudstjeneste i Flekkefjord kirke. Etter gudstjenesten vil biskop Stein Reinertsen holde sitt visitasforedrag før det blir kirkekaffe.
Visitasgudstjenesten og -foredraget vil bli streamet - klikk her.

Åpne arrangementer under visitasen - klikk her

Fra visitasveilederen - Visitasens formål:

Visitasen er for hele menigheten. Ordet biskop betyr å se til. Formålet med visitasen er derfor å se til menigheten ved å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, pleie relasjoner, åpne dører og initiere at nye ting skal skje, og gjøre kirkens nærvær i lokalsamfunnet synlig. 
Å være menighet er å være i en pågående utviklende prosess. Visitasen skal bekrefte dette og oppmuntre til videre arbeid. 

Biskopen visiterer menigheten ved blant annet å:

Menighet:
•    se bredden i menighetens gudstjeneste- og øvrige menighetsliv
•    møte menighetens råd og utvalg til strategisk tenkning rundt arbeidet
•    høre og se de ansatte i sitt arbeid 

Samfunn:
•    møte kommunens ledelse
•    møte offentlige institusjoner, sykehjem, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og media

Økumenikk:
•    ha samtale med lederne i kristne lokale organisasjoner
•    møte ledere fra andre lokale kirkesamfunn

Tilbake