VISITASGUDSTJENESTE I FLEKKEFJORD KIRKE


Det har vært bispevisitas i Flekkefjord denne uken. Visitasen avsluttes med visitasgudstjeneste og visitasforedrag i Flekkefjord kirke søndag 12. mars kl. 11.00.

Biskop Stein Reinertsen, kirkefagsjef Trine Syvertsen og prost Geir Ola Tveit har vært på visitas i Flekkefjord denne uken.
Visitasen avsluttes søndag 12. mars med visitasgudstjeneste i Flekkefjord kirke. Umiddelbart etter gudstjenesten vil biskop Stein Reinertsen holde sitt visitasforedrag før det blir kirkekaffe.


Visitasgudstjenesten og -foredraget vil bli streamet - klikk her.

Tilbake