GUDSTJENESTENE SOMMEREN 2023


Grunnet ferieavvikling for ansatte i Dnk, Frikirken og Metodistkirken her i Flekkefjord, vil det også denne sommeren bli noen felleskirkelige gudstjenester.

Når det ikke er gudstjeneste i egen kirke oppfordres vi til å støtte opp gudstjenesten i den kirken som arrangerer gudstjeneste denne aktuelle søndagen.

Vil spesielt nevne 16. juli. Da er det ikke gudstjeneste i noen av kirkene i byen. Da er det gudstjeneste i Sarons Dal hvor bl.a biskop Stein Reinertsen og Egil Svartdal deltar.

2. juli          kl. 11.00   Metodistkirken
kl. 11.00   Gyland kirke
kl. 17.00   Bakke kirke

9. juli          kl. 11.00   Flekkefjord kirke
kl. 18.00   Hidra kirke, Sommerturistenes dag

16. juli        kl. 11.00   Sarons Dal
kl. 11.00   Bakke kirke
kl. 17.00   Gyland kirke

23. juli        kl. 11.00   Flekkefjord kirke
kl. 15.00   Hidra, Rasvåg brygge

30. juli        kl. 11.00   Flekkefjord kirke, Laksefestival-gudstjeneste
kl. 17.00   Bakke kirken
kl. 19.30   Gyland kirken

6. august    kl. 10.30   Hidra kirke
kl. 11.00   Frikirken

Tilbake