Kirkevalget 2023


Nominasjonskommiteene er nå ferdig med sine valglister.

De forskjellige komiteenes lister kan du se her:

Bakke menighet              Flekkefjord menighet

Gyland menighet             Hidra menighet

 

Supplerende nominasjon

Det kunngjøres at det åpnes for supplerende nominasjon foran menighetsrådsvalget i Flekkefjord, Bakke, Gyland og Hidra. Forslag skal være underskrevet av 5 stemmeberettigede forslagsstillere, og kandidater skal være forespurt. Forslagsskjema for supplerende nominasjon ligger HER. Mer informasjon om framgangsmåte, og skjema, kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Det finnes også på www.kirkevalget.no. Frist er 15. mai kl. 12.00.

 

Tilbake