Flekkefjord menighet sitt misjonsprosjekt


Vi støtter NMS sitt arbeid i Thailand

HVA GJØR NMS I THAILAND?
Sammen med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) er vi med på å gi barn og unge fra fattige kår en bedre start på livet. I tillegg bidrar vi med økonomisk støtte til opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer. Vi er også engasjert i klimasmart jordbruk og landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer nord i Thailand. 

LOVSANGSHJEMMET
Barnehage i slummen i Bangkok. Området er preget av store sosiale problemer; fattigdom, splittede familier, rus og kriminalitet. På Lovsangshjemmet får barna omsorg og trygghet, og de får leke, lære, spise og hvile. 

NÅDEHJEMMET
Et hjem for gravide i en vanskelig livssituasjon. Her kan de få hjelp og støtte gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. De får arbeidstrening og oppmuntring til å gjenopprette kontakt med familie og nettverk. 

LØRDAGSKLUBBER
Et tilbud til barn fra minoritetsfolk i Nord-Thailand. Det er et trygt sted å være, der blant annet undervisning om barns rettigheter, egen kultur, naturvern, grønnsaksdyrking og bibelhistorier står på agendaen. 

FOREBYGGING AV MENNESKEHANDEL
Thailand er et av landene med mest menneskehandel. «Sterke og trygge familier» er et prosjekt som har som mål å sikre barns rettigheter, forebygge menneskehandel og styrke familier. 

KLIMASMART JORDBRUK
For kirken i Nan-provinsen i Nord-Thailand har metodene fra såkalt regenerativt jordbruk ført til at de nå får gode avlinger flere ganger i året. Kirken ønsker å være et læringssenter der bønder i nabolaget kan inspireres og få opplæring. 

USE YOUR TALENTS
Kirken har ikke nok prester. Derfor er opplæring av frivillige spesielt viktig. Kvinner og menn settes i stand til tjeneste i kirken. De deler troen på Jesus og formidler nåde i et land der den vanlige tankegangen er at en får som fortjent. 

FAKTA OM THAILAND
•    Innbyggertall: 69,7 mill.
•    Religion: Buddhister 95%, muslimer 4%, andre/uspesifisert/ingen 1%
•    Levekår: Økende forskjeller mellom rike og fattige.
•    Næringsveier: Jordbruk, fiske, industri, turisme. Verdens største eksportør av ris og gummi.
•    Styresett: Konstitusjonelt monarki. Politikken er turbulent. Gjentatte militærkupp. Kilde: www.fn.no
 

Tilbake