Sangkveld med Lund Menighetskor m.fl.


Hidra kirke torsdag 13. juni kl. 19.30

Lund Menighetskor er tilknyttet Lund menighet på Moi.

Lund Menighetskor er mellom  20 og 30 glade sangere, og  synger et variert reportoar. På sangkvelden på Hidra 13.juni vil de blant annet synge negro spirituals og gospel, salmer av Eyvind Skeie, og et par sanger av Reidar Skaaland fra Moi, nå organist i Kristiansand.

Dirigent for koret er kantor Solvor Kvåle Konstali, og akkompagnatør er Oddbjørn Stakkeland.

I tillegg til koret deltar Kari Steinberg Johansen og Astrid Bakken Hansen på sangkvelden, og det vil også bli allsang.  Kollekt til Hidra menighet.

Tilbake