Gravferd - livets avskjed


Det er stille i kirkerommet. Alles blikk trekkes mot kista som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn. 

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed og muligheten til å ta fram minner enten for å berike eget liv – eller lukke en historie.

 Gravferden har stor betydning for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i den enkeltes liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med mulighet til å markere gravferden som en viktig begivenhet i familien og vennekretsen.

 Planleggingen, i dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. De(n) pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. 

I Flekkefjord er normale begravelsestidspunkter tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.30 og kl. 12.30. Det samme gjelder for Bakke og Gyland. På Hidra er det og de samme dagene, men tidspunktet er kl. 11.15

Kirkevergen er behjelpelig med å finne grav. Organisten prøver også å tilpasse musikalske ønsker.