Velkommen som konfirmant!


Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! 

Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Følg lenken nedenfor, så kommer dere rett til mer informasjonen og påmelding.