Prosjekt Fremtidig Kirkesenter


Det skal snart bygges nytt kirkesenter her i Flekkefjord.

 

Vi ønsker på denne siden å samle informasjon om prosessen og fremdrift til informasjon og motivasjon.